Jurna talu – isalt pojale ja pojapojale

Jurna talu on Saaremaa pereettevõte, kus kasvab 150-pealine lüpsikari ja lisaks neile veel lihaveised. Eelmisel aastal pärjati Jurna talu kvaliteetse piima eest Saaremaa Piimakombinaadi parima piimatootja rändkarikaga.

Vähem kui aasta eest käivitati Jurnas uus robotlaut kahe DeLavali VMSiga, mis vahetas välja eelmised kümme aastat kasutusel olnud 2x4 platsiga vabapidamisega külmlauda. Viimane on nüüd koduks lihaloomadele, kellele Toomas Haameri sõnul oligi varjualust vaja.

Loomad harjusid Jurna talu peremehe, Toomas Haameri sõnul lüpsirobotiga küllaltki kiiresti, kergemini kui loodeti. Hetkel veel on robotitel ka „tühja“ aega, kuna laudas elab praegu alles 86 looma kahe VMSi puhul võimaldatava 140 asemel. Siiski peab Toomas täiesti realistlikuks lähiajal robotid täisvõimsusel tööle panna. Neil endal on loomadele järelkasvu peale tulemas ja lüpsiloomi on ka juurde ostetud. Kõike tehakse peremehe sõnul aga samm-sammult.

Põlvkondade viisi sünnist saati loomade keskel

Toomas räägib, et on ise farmist kilomeetri kaugusel sündinud ja terve elu sealsamas elanud. Tema kodus on loomad olnud nii kaua, kui ta mäletab. Jurna juht on pärit suurest perest – tema oli noorim üheksast lapsest. Nende perel tuli üle elada ka isa Siberisse viimise tragöödia ajal, kui praegune Jurna talu peremees ise oli alles kuuekuune. Sugulased aitasid emal raskel ajal lapsi kasvatada.

Kui vene võimu ajal oli Haameritel vaid paar-kolm looma oma tarbeks, siis hiljem jäi vana elumaja otsas paiknev talulaut neist välja kasvanud 15 lehmale juba kitsaks ning tuli hakata mõtlema uue lauda ehitamisele. Aastal 2001 jõutigi DeLavali esindajate abiga nii kaugele, et valmis sügava allapanuga külmlaut, kus loomad juba algusest peale ja ammu enne vastava korra rakendumist vabapidamisel olid. Esimesel aastal tehti valmis üks pool DeLavali 2x4 lüpsiplatsist, järgmisel teine. See oli koduks 50 lüpsiloomale ja portsule noorloomadele.

Teise ringiga robotlaudani

Toomas räägib, et kuigi tallegi oli külmlauda ideed kiidetud, leiab ta nüüd, et soe laut on lüpsilehmale siiski parem.  „Mingil hetkel sai Lembitule (DeLavali piirkonnajuht) mainitud robotimõtet ja aastal 2008 antigi taotlus (robotlauda ehitamiseks) PRIA-sse sisse, kuid masu tuli peale,“ räägib Toomas. Nende farmi numbrilised näitajad olid olnud ilusad, kuid ükski pank ei tahtnud Jurna talu rahvale laenu anda. Teisel katsel nõustus siiski DnB Nord neid aitama. Jurna oli sealse kliendihalduri jaoks esimene põllumajandustootja, kellega koostööd tehti ja tõeliselt tänulik Toomas sõnab, et saab tema kohta vaid kiidusõnu öelda.

Mõningate küngaste ja kändude kiuste hakkasid asjad 2010 jõulude paiku liikuma. Järgnes periood, mil Saaremaa meestel tuli iga nädal pealinna vahet käia. Edasi läksid asjad Jurna peremehe sõnul küllaltki kiiresti. 30. augustil 2011 avati Saaremaal Väike-Pahila külas Jurna talu VMS-laut.

Loomade valikul tehakse süda kõvaks

Jurna lüpsilehmade pullvasikad ostab paarinädalaselt ära Raka kogumiskeskus. „Lihaveistega on nii, et iga ema kasvatab ise oma lapse üles,“ räägib Toomas. Mullikastaadiumis on neid aga Türki müüdud.

Piimavasikad veedavad koos emaga neli päeva, mil joovad päris piima ja hiljem saavad nad piimapulbrist valmistatud jooki. Pärast kolme nädalat üksikboksis lähevad tulevased lüpsilehmad amme alla. „Kui aga loom mingil põhjusel lüpsirobotisse ei sobi, siis ei sobi,“ ütleb Toomas rääkides oma hoolealuste selekteerimisest.

VMS aitab oma jõududega esmaklassilist piima toota

Piima kogusega Jurnas veel päris rahul ei olda, kuid Toomas ei süüdista selles roboteid. Pigem arvatakse söötmisvaldkonnas arenemisruumi olevat. Selle eest aga on Jurna talu piima näitajad korras, mida näitab ka värske karikas. Kogu nende möödunud aasta piimatoodang hinnati kõrgeimasse klassi kuuluvaks.

Kogu töö tehakse Jurnas ära oma perega. Haamerite peres lööb ka noorem põlvkond aktiivselt farmi pidamises kaasa.  Toomasel on kaks poega, kes koos peredega laudas abiks on. Ema seemendab ja ravib loomi. Teised hoolitsevad ülejäänu eest. Üks poegadest koos naisega tegeleb ka lihaveistega. Vaba aega Toomase sõnul neil palju ei ole, kuid vajadusel saab nüüd, pärast VMS-lüpsirobotite kasutusele võttu, siiski ringi liikuda ja soovi korral mandril käia. Vahepeal tuleb lihtsalt laut üle vaadata ja sööta ette lükata.

Toomas ise liigub hommikuti juba kella kuuest lauta – harjumusest, ütleb ta selgituseks. Tegelikult saaks Toomas nüüd samuti kauem magada, aga talle meeldib näha oma silmaga, mis toimub. Seega lükkab ta hommikul lehmadele silo ette, koristab sõnnikut asemetelt, kui vaja, ja vahetab piimaauto juhiga uudiseid.

Piim viiakse Jurna talust Saaremaa Piimakombinaati ära üle päeva. Veidi müüakse omatoodangut ka kohalikele ja õngitsetakse ettevaatlikult jahutist oma pere tarbeks. Kodulaudas tegid nad seda Toomase sõnul rohkem, kuid nüüd on tegu suletud süsteemiga, kust on keeruline piima välja võtta. Samas ei taha nad ka toodangut kuidagi saastata.

DeLaval – usaldusväärne pikaajaline partner

Jurna talu robotlaudas on kogu lüpsipool DeLavali sisustatud. Seal on näiteks DeLavali jahuti vaakumpumbad, kaks VMS-lüpsirobotit ja muidugi vastav tarkvara. Lauda sisseseade valiti teiselt firmalt, kes pakkus Toomase meelest hetkel sobivamat terviklahendust. Ta toob selgituseks, et nüüd pakub ka DeLaval kettskreepersüsteemi, mida tema oleks tahtnud.

DeLavali kasuks pani ka teise lauda ehitamisel otsustama senine positiivne kogemus. Olid nad ju juba alates 90ndatest kasutanud DeLavali vaakumpumpa ning hiljem ka paralleellüpsiplatsi, lisaks oldi tuttavad DeLavali meeskonnaga. End uut lauta sisustama pakkumas käis Toomas Haameri sõnul ka mitmeid konkureerivaid ettevõtteid, kuid Jurna talu jäi DeLavalile truuks. Ta eelistab enda sõnul  varianti, kus kõik seadmed on ühe ettevõtte käest võetud, sest siis on ka selge, kes probleemide korral neid lahendama hakkab ja keegi ei saa süüd teiste kaela lükata.

Toomas kiidab ka DeLavali teeninduspoolt. Ta on igati rahul DeLavali hooldusbrigaadidega ja ütleb, et nad teevad oma tööd korralikult ja nende järgi ei pea passima. Siis saab ta ise samal ajal rahulikult muid vajalikke asju teha.

Loomade heaolu on olulisem kui raha

Jurna peremees räägib, et lisaks töötajate heaolule on väga tähtis ka loomade mugavus. „Kui ei oleks mõeldud loomade heaolule, oleks saanud lauda mõne saja tuhande võrra odavamalt valmis ehitada.“ Nemad aga panid näiteks söömiskäiku matid maha, et loomadel oleks veidi pehmem. Tema loomad magavad ka ilusti madratsitel, mitte sõnnikukäigus matil. Hiljuti oli üks ekskavaatorijuht nende lauda madratseid katsumas käinud ja siis kirunud, et magas ise viimati kehvemal. Sügamisharjad on samuti Jurna loomade seas populaarsed ja mõeldakse laudaventilaatorite hankimisele, et suved loomade jaoks mõnusamaks teha.

Alati saab paremaks

Jurna talu praegune peaeesmärk  on laut täie koormusega tööle saada. Seejärel tahetakse söötmine paika panna. „See on jäänud enam-vähem samale tasemele nagu oli platsi peal,“ selgitab Haamer. Silo ja vajadusel ka heina toodavad nad ise. Robotitele paremini sobivat granuleeritud jõusööta ostavad aga sisse Lätist. Antud valikut mõjutas Toomase sõnul palju teiste sama ala tegijate arvamus. Ta räägib, et söödaratsioon ei ole neil siiski päris paigas ja ka tehnikat oleks juurde vaja.

Toomas mainib veel, et ka loomi tuleks edaspidi vastavalt vajadusele grupeerima hakata tööefektiivsuse tõstmiseks. Nad tahaksid veel käiguteedele restpõrandat ja mõtlevad eraldi jooginõu paigutamisele robotist tulijate jaoks.

Haameri sõnul on ta nüüd aru saanud, et robotlauda valmimisega ei ole siiski arendusprotsess lõppenud. Nüüd hakkab Jurnas tekkima vaikselt vajadus ka poegimislauda järele. Ta räägib, et mitmed konkurendidki Saaremaal plaanivad uuendada ja laiendada oma farme. Arenemisruumi on Toomase meelest Jurna talus veel palju, aga ta usub, et kui eespool mainitud sammud tehtud saavad,  siis hakkab toodang ka kasvama.

Põhilised andmed:

Jurna talu – isalt pojale ja pojapojale

Väike-Pahila, Saaremaa, Estonia

KARJA SUURUS:

150

KARJA TÜÜP:

Lehmad

LÜPSISÜSTEEM:

Automatiseeritud lüpsmine

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.