Lahendused

Söötmisjaam

Söötmisjaam

Kui lehm siseneb söötmisjaama, identifitseerib protsessor lehma tema kaela ümber oleva elektroonilise transpondri järgi. Kuna protsessor arvutab välja iga looma päevaratsiooni ja teeb seda ööpäevaringselt, suudab protsessor kohe otsustada, kas lehm peab sööma ja kui palju. Seejärel segab söötmisjaam valmis ja annab lehmale ette sobiva söödakoguse, võttes arvesse lehma söömiskiirust. Sööta ei lähe raisku, sest sööda etteandmine toimub lehma söömiskiiruse järgi.

Loomade heaolu

Individuaalne söödaplaneerimine võimaldab igale lehmale anda õige söödakoguse vastavalt lehma tsüklile. Piimaeritusperioodi algul suurendatakse söödakogust ning enne kinnijäämist söödakogus väheneb. Regulaarne söötmine võimaldab hoida vatsa õiget pH-d võrreldes laudas söötmisega, sest toitainete saamine paraneb ja ainevahetushaiguste oht väheneb.

Farmi kasumlikkus

Tervemad lehmad annavad rohkem piima ja paremat kasumit. Vähem ülesöötmist võimaldab säästa söödakulude arvelt: vajalik söödakogus on kuni 5% väiksem.

Keskkond

Igale lehmale oma ratsiooni koostamine võimaldab tootlikkust maksimeerida ja ülesöötmist vältida, ning jõusöödajäätmeid vähendada. Kõik kokku võimaldab parandada energia- jm ressursitõhusust.

 

 

Feedtechi silo

Feedtechi silo

Feedtech™ Silage sisaldab hulka tooteid, mis on loodud spetsiaalselt erinevate silotaimede jaoks. Feedtech™-i silo on valmistatud eesmärgiga parandada sööda kvaliteeti, parandada silo söödavust ning vähendada kuivainekadusid sileerimise ja silohoidla avamise ajal.

Loomade heaolu

Feedtech™ Silage suudab vähendada pärmiseente ja hallituse hulka. Bakterite arvukuse vähendamine parandab silo söödavust ja on looma parema tervise aluseks.

Farmi kasumlikkus

Sööda halvast kääritamisest tingitud kadude vähendamine aitab parandada kuivainete saadavust. Seega on võimalik vähendada ka vajaminevat silokogust. Silokadude vähendamine aitab säästa söötmiskulusid; silo kvaliteedi parandamine suurendab looma saadavat kuivainekogust ja väljalüpsi.

Keskkond

Söödakadusid silohoidlas saab vähendada poole võrra: kui töötlemata silost läheb keskmiselt raisku ligikaudu 15%, siis töödeldud silost vaid 8%. Seega väheneb ka liigne energiakulu.

Sotsiaalne vastutus

Silo kääritamise käigus eraldub mitmesuguseid gaase, näiteks süsinikdioksiidi ja lämmastikoksiidi. Feedtech™ Silage vähendab gaaside tekkimist silohoidlas, mis omakorda parandab töökeskkonda.

Õõtsuv sügamishari

Õõtsuv sügamishari

DeLavali õõtsuv sügamishari SCB hakkab puudutamisel pöörlema looma jaoks meeldiva kiirusega. Hari saab vabalt ja sujuvalt kalduda igas suunas, üles, alla ja piki lehma. Harjased on sobiva pikkuse ja tugevusega, et stimuleerida lehma vereringet ning hoida lehma puhta ja rahulikuna. Harjal on ainulaade patenteeritud konstruktsioon ning Saksa Põllumajandusühingu (DLG) tunnustus.

Loomade heaolu

Parandage udarate hügieeni ja mugavust: lehm saab end sügada alati, kui soovib, ega pea kartma vigastusohtu. Parema võimaluse puudumisel sügab lehm end iga terava serva vastu, mis laudas leidub. Veiseharja kasutavad lehmad on puhtamad, neil esineb vähem sügelemist ning nad on seega rahulikumad ja hästi tasakaalus. Cornelli Ülikoolis 2009. aastal läbiviidud uuring näitas, et hari aitas tugevdada loomade tervist, sest parandas nende vereringet. SCB kasutamisel vähenes lehmadel alates teisest piimaeritusest kliinilise udarapõletiku esinemine 35% võrra.

Harjal on kaitsefunktsioon, mis paneb harja pöörlema vastassuunas ja lülitab selle välja, kui lehm harja vahele kinni jääb.

 

Farmi kasumlikkus

Cornelli Ülikooli uuring näitas ka piimaanni suurenemist kuni 1 kg võrra päevas lehmade karjas õõtsuva sügamisharja kasutamisel latris võrreldes sarnastes tingimustes peetavate lehmadega, kellel puudus võimalus SCB-d kasutada. Parem üldine tervislik seisund aitab vähendada ravikulusid ja väljapraakimist.

 

Keskkond

Parem tootlikkus tähendab, et lehmad suudavad sama ressursikulu juures toota rohkem piima. Ühtlasi väheneb haigestumisest tingitud piimakadu.

 

Sotsiaalne vastutus

Automaatne toimimine tagab paremad töötingimused, kuna töökoormuse raske osa väheneb ning puhtana hoidmine on hõlpsam. Hari on eelnevalt kokkumonteeritud ning seda on lihtne paigaldada. Hari paigaldatakse sobivasse kohta vabapidamislaudas ning see suudab lehmade liikumist suunata söötmisalalt puhkealasse.

Sagedusregulaatoriga vaakumpumbad

Sagedusregulaatoriga vaakumpumbad

Lüpsisüsteemi vaakumpumbad töötavad tavaliselt ühtlasel kiirusel ning vaakumi taset säilitatakse õhu laskmise teel vaakumtorustikku. Uuem viis vaakumitaseme hoidmiseks on vaakumpumpade kiiruse reguleerimine, nii et pumbad tekitavad ainult hetkel vajaliku õhuvoolu. DeLavali reguleeritava sagedusega vaakumpumbad on konstrueeritud töötama sel viisil. Sama tulemuse saamiseks kulub vähem energiat. 

Loomade heaolu

Stabiilse tasemega vaakum muudab lüpsi ühtlasemaks, mis aitab parandada udara tervishoidu. Vähem müra lüpsmise ajal loob lehmadele rahulikuma elukeskkonna.

Farmi kasumlikkus

Vaakumpumba kiiruse reguleerimine võimaldab säästa kuni 70% vaakumpumba käitamisele kuluvast energiast. Sellest saadav kokkuhoid võib olla märgatav, sest tavalised vaakumissüsteemid võivad tarbida 70 kuni 100 kWh lehma kohta aastas (Energia piimafarmis), mis on 20% elektrienergia üldkogusest, mis laudas tarbitakse (Sanford, Vacuum Systems, 2004).

Keskkond

Säästab energiat vaakumpumba kiiruse reguleerimise teel ning võimaldab koguda 95% kasutatud õlist jäätmete vähendamiseks.

Sotsiaalne vastutus

Sagedusregulaatoriga vaakumpumbad tekitavad lüpsmise ajal vähem müra – paremad töötingimused lüpsjate jaoks.

VMS

DeLavali VMS

DeLavali vabalüpsisüsteem VMS on energiakulu järgi üks tõhusamaid automaatlüpsisüsteeme maailmas (AMS), nagu selgub 2009. aastal Taani Konsulenditalituse (DAAS) läbiviidud uuringust.

Loomade heaolu

Lisaks puhastab VMS õrnalt lehma nisad sooja vee ja õhuga, stimuleerib lehmi optimaalse väljalüpsi tagamiseks ning on ainus süsteem, mis kuivatab iga nisa.

Farmi kasumlikkus

VMS-i energiatarbimist on 8 aasta jooksul vähendatud 75% võrra. Praegune hüdrauliline VMS-i robotkäsi kasutab lüpsi ajal palju vähem energiat kui varasem pneumaatiline mudel.

See võimaldab olulist säästu ka praegustele VMS-i kasutajatele, sest vanemat tüüpi VMS-i on võimalik uuendada, paigaldades selle vaakumpumbale sagedusmuunduri.

Keskkond

Sõltumatus DAAS-i uuringus keskenduti energiakulule piima väljalüpsitonni kohta. VMS-i energiakulu oli 19,5 kWh piimatonni kohta, mis vastab tootja hinnangule ehk vahemikule 15 kuni 25 kWh.

Sotsiaalne vastutus

VMS töötab automaatselt ja suudab teenindada kuni 70 lehma. Süsteem võimaldab säästa kuni 2,5 tundi tööjõukulu päevas, kui farmis on 70 lehma. Süsteemil on reguleeritava sagedusega vaakumpump, mis tekitab vähem müra kui varasemad pumbad ja loob vaiksema töökeskkonna.

 

Eeljahutus

Eeljahutus

Eeljahutus eemaldab piimast soojust ning jahutab piima oluliselt juba enne piimajahutisse jõudmist. Eeljahuti saab ühendada MTS-iga (piima transpordisüsteemi sujuv käitur), mis kindlustab piima vooluhulga pideva reguleerimise vastavalt külma vee kogusele ning tõhusama jahutuse. Eeljahutus aitab vähendada piima jahutamise üldenergiakulu.

Loomade heaolu

Eeljahutuse käigus tekib leige vesi. Kuna lehmade joogivee ideaaltemperatuur on 15–17 °C, tuleks piima eeljahutamiseks kasutatud vett lasta lehmade joogikünasse külma vee asemel. See on eriti tähtis madala välistemperatuuri korral.

Farmi kasumlikkus

Lahendus annab ka rahalist kasu ja aitab kulusid vähendada. Piima väljalüps lehma kohta paraneb, kui joogivesi on optimaalse temperatuuriga, ning lehm joob rohkem. Eeljahutus aitab vähendada piima jahutamise üldenergiakulu. Lisaks väheneb kompressori tööaeg ning pikeneb selle kasutusiga. Energiasääst oleneb jahutamiseks kasutatava vee temperatuurist, kuid võib ulatuda 60%-ni.

Keskkond

Eeljahutus aitab vähendada piima jahutamise energiakulu.

Sotsiaalne vastutus

Eeljahutus toimib automaatselt ega suurenda igapäevast töömahtu farmis.

 

Soojuse/energia taaskasutamine

Soojuse/energia taaskasutamine

DeLavali soojuse tagastussüsteem soojendab vett piimajahutusprotsessi jääkenergia abil. Selle lahendusega saab taaskasutada kuni 60 protsenti piima jahutamisel eralduvast soojusest, mis utiliseeritakse torustike ja lüpsiplatsi pesuvee kuumutamiseks. Iga jahutatud piimaliitri kohta saadakse 0,7 liitrit sooja vett. DeLavali soojuse tagastussüsteem hakkab vett soojendama kohe, kui piimajahutusprotsess algab. Läbi plaatsoojusvaheti pumbatud vee temperatuur tõuseb 50–55 °C-ni. Soojenenud vett säilitatakse tõhusalt isoleeritud mahutis.

Loomade heaolu

Süsteemist saadud kuuma vett võib kasutada lauda pesemiseks ja lehmade hügieenitingimuste parandamiseks. Säilitusmahutis olevat kuuma vett saab ka külma veega segada. Leiget vett võib kasutada udarate puhastamiseks enne lüpsi, samuti lehmade ja vasikate joogiveena talvisel ajal ning vasikate söödapiima valmistamiseks piimapulbrist.

Farmi kasumlikkus

Süsteem vähendab nii jahutus- kui ka soojenduskulusid. 200 lehmaga laudas kasutatakse iga päev ligikaudu 150 liitrit kuuma vett ja 500 liitrit leiget vett. Sellise veekoguse soojendamiseks ilma soojuse tagastussüsteemita kulub aastas 13 200 kWh energiat. Meie süsteem aitab kulu vähendada 2000 kWh-ni. Seega võite soojuse tagastussüsteemiga oma farmis aastas säästa 11 200 kWh elektrienergiat.

Keskkond

Säästab energiat, vähendades oluliselt vee soojendamise elektrikulu.

Sotsiaalne vastutus

Igapäevane reguleerimine ei suurenda tööjõuvajadust ning süsteem võtab minimaalselt ruumi. Süsteemi abil soojendatud vett võib kasutada duši ja kätepesu jaoks.

Kruvikompressor

Kruvikompressor

Kruvikompressor on kolbkompressorist energiatõhusam ja võimaldab vähendada piima jahutamise energiakulu.

Loomade heaolu

Kruvikompressor töötab kolbkompressoriga võrreldes vaiksemalt ja seega tekib lehmade lähedal vähem häirivat müra.

 

Farmi kasumlikkus

Säästke elektrit energiatõhusama kruvikompressoriga. Vähendage hoolduskulusid, sest võrreldes tavaliste kompressoritega esineb vähem tehnilisi rikkeid.

 

Keskkond

Jahutage piima tõhusalt ja kulutage iga piimaliitri kohta vähem elektrienergiat.

 

Sotsiaalne vastutus

Kuna kruvikompressor töötab vaiksemalt kui võrreldav kolbkompressor, paranevad töökeskkonna tingimused.

 

Fresh 25

Pesuaine Fresh 25

Kloori sisaldav leelispesuaine lüpsiseadmete ja piimatankide pesemiseks 40 ˚C veega 80 ˚C vee asemel, mida tavalised pesuained nõuavad.

 

Loomade heaolu

 

Farmi kasumlikkus

Pesemine jahedama veega muudab pesutsükli ohutumaks.

 

Keskkond

Fresh 25 aitab säästa energiat, sest võimaldab pesta jahedama veega kui tavalised pesuained. See pesuaine ei sisalda fosfaate, on bioloogiliselt lagunev ja säästab lüpsiseadmeid.

 

Sotsiaalne vastutus

Pesemine jahedama veega muudab pesutsükli ohutumaks.

 

Zone’i pesuained

Pesuaine Zone™

Torustike ja mahutite üheetapiliselt kasutatav pesuaine ja hapendaja Zone™ võimaldab kokku hoida aega, vett, energiat ja kulusid, sest neljaetapilise pesu asemel, mida kasutatakse näiteks USAs ja Kanadas, saab rakendada kolmeastmelist pesu.

Loomade heaolu

Zone™-i abil torustiku ja mahutite pesemisel säästetud aega võib kasutada põhjalikuma läbipesu jaoks. Nii väheneb bakterite levik ja vähenevad udarainfektsioonid, paraneb lehmade tervis ja piima kvaliteet.

Farmi kasumlikkus

Zone™ säästab aega ja energiat: vee soojendamisele kulub vähem gaasi või elektrit, sest vett kasutatakse vähem. Vähendage veekulu: vähenevad kulud reoveetöötlusele.

Keskkond

Kulub vähem energiat ja vett ning tekib vähem reovett.

 

 Sotsiaalne vastutus

Zone™ võimaldab rohkem paindlikkust pesuprogrammide seadistamisel. Pesule kuluv aeg väheneb ning ohutus paraneb, sest kahe puhastusetapi ühendamine vähendab pesuainete käsitsemist ning vigade tegemise ohtu. 

Pesusüsteem

Pesusüsteem

Lauda puhastussüsteem, mis võimaldab pesemiseks taaskasutada lüpsimasina pesuvett või lauda katuselt kogutud vihmavett.

 

Loomade heaolu

Sõnniku igapäevane koristamine karussellidelt, lüpsiplatsilt, vahekäikudest, väravatelt ja ootealadelt parandab lehmade sõratervishoidu ning tagab lehmadele liikumiseks ja seismiseks puhta hügieenilise pinna.

Farmi kasumlikkus

Näide: 200 lehmaga Euroopa laudas võib kokkuhoid ulatuda 56%-ni üldkulust, mis teeb aastaseks kokkuhoiuks 175 kuupmeetrit.

Keskkond

Loputusvee taaskasutus võimaldab vähendada veekulu ja reovee hulka: tekib vähem sõnnikut, mida tuleb hoidlast välja vedada ja põllule laotada; kulub vähem energiat transpordile ja vähenevad käitlusprobleemid.

Sotsiaalne vastutus

Puhta töökeskkonna loomine lüpsiplatsil tagab lüpsjatele hügieenilisemad töötingimused. Mõõdukas veerõhk (5,5 baari) võimaldab pesta tõhusamalt, säästes samas aega ning lüpsiseadmeid ja sisseseadet puhastatakse õrnemalt.

Optifeeding

Optifeeding™ süsteem

DeLavali süsteem Optifeeding™ sisaldab mooduleid täisratsioonilise segasööda (TMR) automaatseks ettevalmistamiseks ja jagamiseks. Optimat™ on osa, mis valmistab ette söödakontsentraadi, ning TMR-i süsteeme on võimalik kasutada nii eraldi kui ka kombineerituna. Teie kari on paremini toidetud: parem TMR ja sagedasem sööda etteandmine toitainete paremaks omandamiseks aitab tugevdada loomade tervist ja tootlikkust. Lisaks võimaldab süsteem kuni 50% võrra kadusid vähendada.

Loomade heaolu

Sagedasem söötmine mõjub soodsalt lehmade tervisele, muudab nad aktiivsemaks, parandab kuivainete omandamist ja piimaandi.

Farmi kasumlikkus

Tänu sagedasemale söötmisele jätavad lehmad vähem sööta järele ning seda kulub kuni 5% vähem. Automaatika säästab aega ja vähendab tööjõukulu. Optimat™ võimaldab 200-pealise karja puhul säästa kuni 48 minutit päevas. Süsteem on elektriline ega vaja segamisprotsessi jaoks traktorit, mis vähendab energiakulu. 

Keskkond

Söödajäätmete vähendamine võimaldab säästa energiat.

Sotsiaalne vastutus

Automatiseerimine aitab vähendada söötmisel tööjõukulu ja muudab töökorralduse paindlikumaks.

Udara hügieen

Udara hügieen

Standardsed ennetavad toimingud on udarapõletiku vältimiseks väga olulised. DeLaval pakub 3 toodet, mis on optimeeritud vähese keskkonnamõju saavutamiseks. Need on Prima, Biofoam ja Blockade. Kaks esimest koosnevad peamiselt looduslikest ja toidupõhistest komponentidest.

Loomade heaolu

DeLaval Prima on mikrobioloogiliselt tõhus ja sisaldab nisa pehmendavaid komponente.

Biofoam hoiab lehmanisad pehmete, tervete ja hügieenilistena.

Blockade desinfitseerib nisasid ja muudab nende naha siledamaks.

 

Farmi kasumlikkus

Õige udarahügieen aitab vältida udarapõletikust tingitud liigseid kulusid ja kadusid. 

Keskkond

Prima on vesinikülihapend nisade niisutamiseks. Selle toimeaine vesinikülihapend laguneb piimas ja keskkonnas hapnikuks ja veeks.

Biofoam on lüpsieelne puhastusvaht, mis põhineb peamiselt bioloogiliselt lagunevatel komponentidel (piimhape, alkoholid, vesi).

Blockade on väga tõhus, kuid suhteliselt madala joodi kontsentratsiooniga (0,25%) vahend võrreldes tavaliste 0,5% toodetega.

Sotsiaalne vastutus

Mitmel pool maailmas tuntakse üha enam muret toiduohutuse pärast. Seetõttu on väga tähtis, et udarahügieeni lahendustest, näiteks nisaniisutitest, ei jääks piima mingeid jääkaineid, näiteks inhibiitoreid.

Meie udarahügieeni lahendustel on ametlik tunnustus ja neid on “teatud riikides lubatud kasutada mahetalunduses”. Tooted vastavad udara tervise toodetele rakenduvatele nõuetele.

DeLavali automaatne sõravann AFB1000

DeLavali automaatne sõravann AFB1000

Automaatne täitmine, doseerimine, loputamine ja lisamine. Aitab tagada tõhusa toimimise ning vältida tavaliste sõrahooldusvannidega seotud peamisi probleeme.

Loomade heaolu

See automaatika aitab vältida haiguste levikut lehmalt lehmale korralikult hooldamata sõrahooldusvannide kaudu ja ebatõhusatest programmidest tingituna, ning ennetada või vähendada teie karja sõrataude.

Lisaks võimaldab kemikaalide ja vee täpne doseerimine ning vedelike õigeaegne automaatne vahetamine karja suurusest ning lehmade liikumisest olenevalt tagada alati õige segu olemasolu jalavannis.

Farmi kasumlikkus

ZinPro järgi on iga lonkamisjuhtumi hind ligikaudu 345 dollarit ehk 250 eurot, tulenevalt piimatootmise vähenemisest, ravist, tööjõukulust ja tõsiselt lonkavate lehmade väljapraakimisest.

Keskkond

Veekulu vähenemine tänu roostevabast terasest vannide konstruktsioonile ja madalale veetasemele vannis on eelis võrreldes tavaliste betoonvannidega.

Automaatika ja programmeerimine võimaldavad tagada ainult vajaliku vee- ja kemikaalikoguse kasutamise, vältida ülevoolu ja tagada vedeliku vahetamise vastavalt varem kehtestatud ajakavale.

Sotsiaalne vastutus

Paindlikult programmeeritav süsteemikontroller Pro-logic hõlbustab töid laudas, kuna kontroller võimaldab automaatse sõrahooldusvanni kasutust kohandada vastavalt teie töögraafikule.

Võite kasutada ühe või kahe sõrahooldusvanniga süsteemi puhastamise ja täitmise maksimeerimiseks. Ühtlasi annab see vabaduse rakendada rotatsiooni igapäevasel sõraravil.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.