Jätkusuutlik piimatootmine

Jätkusuutlik piimatootmine on DeLavali ainulaadne algatus. See on suunatud farmide ökoloogilise jalajälje vähendamisele, kuid hõlmab ka piimatootmise ja farmi kasumlikkuse parandamist, inimeste ja loomade heaolu.

Jätkusuutlikkus on eesmärk, mida on meie meelest võimalik saavutada nutika tehnoloogia ja teenuste abil. Nii tagatakse ressursside tõhusam kasutamine farmis. Teisisõnu - toetame piimatootjaid vähemaga rohkema saavutamisel.

Jätkusuutlik piimatootmine (SDF) toetub neljale omavahel seotud sambale: keskkond, loomade heaolu, sotsiaalne vastutus ja farmi kasumlikkus.

Kas mõtled tulevikule?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.