Hamra farmiga tutvumine

Commercial Visits to Hamra Farm

Päev Hamra farmis algab külastaja jaoks esitlustega: esmalt tutvutakse DeLavaliga üldiselt ning seejärel Hamra farmiga.

Ringkäik algab muuseumi ja DeLavali viimase 125 aasta ajalooga. See hõlmab Hamra farmi ajaloo tutvustust ja näited mitmetest ajaloolistest toodetest.

Pärast muuseumi siirdutakse edasi näitusesaali, kus on ainulaadne kollektsioon DeLavali toodetavaid ja üle maailma müüdavaid lahendusi. Muuseumis nähtu taustal annab näitus selge ülevaate piimatootmises toimunud arengust.

Meie külastajaid, kes on peamiselt talunikud, huvitavad kõige enam Hamra kolm lauta. 

  • Suurlaut: algselt Gustaf DeLavali 1900. aastal 68 piimalehmale ehitatud latritega laut.
  • Uurimis- ja arenduslaut: vabapidamislaut 96 lehmale, kus katsetatakse enamikku meie toodetest.
  • VMS-laut: uusim laut 69 lehmale ja üks lüpsirobot ehk vabalüpsisüsteem.

Lisateave

Telefon +46 8 530 666 60
e-post

Ja kui te juba siin olete…

Hamra farmi külastades võib teie rühm tutvuda ka muude farmidega, kus on kasutusel DeLavali tooted.  Pöörduge meie poole lisainfo saamiseks ja külastuste korraldamiseks.

Lisateavet Rootsis toimuva kohta ja muud turismiinfot vaadake veebilehelt Visit Sweden.

Lisainfo

Telefon:
+46 8 530 666 60

email:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.