Algatus Food for Development

Piim on inimese esimene toit ja piimast saab inimene vajalikud ained hea tervise jaoks kogu eluks. Inimesed teavad, et piimas sisalduv kaltsium on vajalik tugevate luude ja hammaste arenguks ja püsimiseks. Piim ja piimatooted on tõhusaimad kaltsiumiallikad.

Uuringute käigus on välja selgitatud, et piim koosneb rohkem kui 100 komponendist. Teadaolevalt võib piima ja piimatoodete tarbimine alandada vererõhku, ennetada hambaauke ja vähiriski, tugevdada luid ja immuunsüsteemi.

Piim, säästlikkus ja sotsiaalprogrammid

Koolipiima programmid

"Food for Development ehk toit tagab arengu" meeskond tegeleb koolipiima programmide ja piimanduse arenguprojektide käivitamise ja toetamisega arengumaades. Nende projektide eesmärk on piimatootmise säästlik arendamine kohaliku piimandussektori propageerimise, arendamise ja täiustamise teel, alates lehmast kuni piima tarbijani.

Kohalikule piimale toetuvad koolipiima programmid toimivad sageli katalüsaatorina, luues nõudluse lähedal toodetud kvaliteetse piima järele, ning pannes aluse majanduse säästlikule arengule.

ÜRO arendusprogrammi toetamine

Programmi "Food for Development" büroo propageerib avaliku ja erasektori partnerlust ja osaleb selles ka ise. 2005. aastal valis ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) DeLavali ja Tetra Paki ühistegevuse "Food for development" välja kui hea näite FAO ja erasektori vahelisest koostööst.

"Food for Development" programm saavutas veelgi enam tunnustust, kui see pärjati 2006. aastal maineka auhinnaga World Business Award, sest programm toetab ÜRO milleeniumi arengueesmärke. Programm "Food for Development" hõlmab praegu piimanduse arendusprojekte ja koolipiima programme rohkem kui 40 riigis üle maailma.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.