DeLaval ja loomade heaolu

Rahulolevad lehmad on tootlikud lehmad

Loomade tervis ja heaolu on DeLavali jaoks eriti tähtsad. Tihedas koostöös klientide, ametiasutuste ja teadlastega arendame ja jagame pidevalt oma oskusteavet ja kogemusi sellest valdkonnast, töötades välja lahendusi ja süsteeme, mis soodustavad loomade loomulikku käitumist ja tervist.

Arusaam loomade heaolust varieerub paiguti ning oleneb mitmetest kohalikest teguritest. Nendeks võivad olla ühiskonna arengutase, majanduslik olukord, loomade tootlikkus, traditsioonilised väärtused, kliima, mullastik ja vee kättesaadavus.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.