DeLaval ja keskkond

DeLaval and the environment

Keskkonna eest hoolitsemine on üks DeLavali põhiväärtustest. Meie kliendid – piimatootjad – elavad ja töötavad loodusele lähemal kui enamik meist. Teame, et põllumajandussektori mõju keskkonnale on märgatav, kuid seda ennast mõjutavad oluliselt kliimamuutused.

Globaalne ettevõte DeLaval võtab keskkonna teemat väga tõsiselt. Oleme keskkonnaküsimustega tegelemiseks välja töötanud eesmärgid ning reaalsed tegevused, organisatsioonilised ja hindamisstruktuurid.

Töötame tõsiselt energiatõhususe, loodusvarade kasutamise minimeerimise, jäätmete vähendamise, ohtlike kemikaalide tarbimise piiramise ja kasutusest kõrvaldatud toodete ringlussevõtu soodustamise nimel. Kõike seda võtame arvesse ka uute toodete ja lahenduste väljatöötamisel – alates projekteerimisest ja ostudest kuni transpordi, täitmise, tarbimise ja kasutusest kõrvaldamiseni. DeLavali töötajad, hankijad ja kliendid on olulised partnerid ettevõtte seatud eesmärkide saavutamisel.

DeLavalil on ISO 14001 sertifikaat.

Kas mõtled tulevikule?

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.