Increasing life time, why bother?

A cow’s eye view of the barn

The speakers

Views on Cow Longevity

Loomade pikaealisuse konverents

Tervise- ja sigivusprobleemidega seotud soovimatu praakimise suur osakaal on piimakarjakasvatuses probleemiks saanud. Kuni 70-80% kõigist praakimistest võivad olla soovimatud ning peamiste põhjustena tuuakse esile lonkeid, mastiiti ja sigivusprobleeme. See pole mitte ainult loomade heaoluprobleem, vaid piimakarjakasvataja jaoks ka väga kulukas, nii tuleb nende muredega tegeleda. Õnneks on abiks suur hulk teadmisi ja uurimistöid ning lahenduseks ei pea olema radikaalsed muudatused ja suured investeeringud.  Isegi lihtsad asjad, mis parandavad lehmade mugavust ja heaolu, võivad avaldada tugevat positiivset mõju. 

Charlotte Hallén Sandgren, loomaarst, DeLaval Internationali piimandusarendusjuht ja Lehmade pikaealisuse konverentsi moderaator, selgitas rahvusvahelise konverentsi avamisel, miks see teema DeLavalile oluline on: “Meie visooniks on muuta võimalikuks jätkusuutlik piimatootmine.  Selle jaoks peame tagama kõigi nelja põhialuse olemasolu: kasumlikkuse, keskkonnateadlikkuse, loomade heaolu ja sotsiaalse vastutustundlikkuse. Sellel konverentsil peatume neil kõigil. Konverentsi eesmärgiks on koondada jõud ja teha koostööd, leidmaks kuidas teaduspõhiselt pikendada lehmade tootliku eluea pikkust.”

 

Health management to reduce involuntary culling

Critical periods during the cow’s life

Saa osa teaduslikest uuringutest piimatootmise kohta

Milkproduction.com

Tutvu eestikeelsete konverentsimaterjalidega!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.