Vasikad

Arvuti juhib vasikate aretamist täna ja ka tulevikus. Vasikate tervis oleneb suurel määral nende hooldusest. Uuringud on näidanud, et arvutijuhitavad söötmissüsteemid aitavad parandada vasikate tervist, vähendada tööjõukulu ja kiirendada oluliselt kasvu.

Tööd vasikate kasvatamisel

Automaatsed söötmissüsteemid kergendavad töömahukaid toiminguid ja aitavad loomapidajal keskenduda olulistele andmetele, näiteks loomade toitumisele ning üldseisundile.

Iga süsteemi toimivus sõltub siiski oluliselt ka heast hügieenist, pidamistingimustest, ventilatsioonist ning üksikasjade jälgimisest.

Kirjeldame siin DeLavali karjakasvatuse ja söötmise kontseptsioone ning jagame näpunäiteid vasikate tervisliku, eduka ja kasumliku kasvatamise kohta.

Vaata brošüüri

Efficient calf management

Vajuta pildile ingliskeelse brošüüriga tutvumiseks


Soovid veel infot?

www.milkproduction.com
DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.