Piimakarja juhtimine

Sõnaraamatus defineeritakse juhtimist kui "juhtimistegevust või -oskust: millegi kordasaatmist või järelevalvet (näiteks äris)". Seega on definitsioon üsna lai ning rakendatav enamiku juhtimisolukordade puhul.

Juhtimine on laiahaardeline tegevus, hõlmates inim-, füüsiliste ja majandusressursside ühendamist ja koordineerimist, eesmärgiga toota kaupu või teenuseid, mille järele on nõudlus ja mida on võimalik pakkuda hinnaga, mida ollakse valmis maksma, luues samas sobiva ja vastuvõetava töökeskkonna.” 

Piimafarmi, nii nagu iga muu väikeettevõtte juhtimine erineb mõneti suurettevõtte juhtimisest. Erinevalt suurettevõtetest püstitab farmer enamasti isiklikud eesmärgid, hoolitseb ise juhtimisfunktsioonide täitmise eest ning teeb ise ära ka kõik või osa tööst. Seega on juhtimist ja töötamist raske üksteisest eraldada. Neid võib teha ka samaaegselt. Näiteks saab lüpsmise ajal planeerida muid päevatoiminguid. Seejuures varitseb alati oht, et kiired tööd suruvad juhtimise teisejärguliseks ning juhtimisotsused jäävad õigel ajal langetamata. Seetõttu soovitame võtta iga päev aega ka ettevõtte otsesteks juhtimistegevusteks. 

Igasugune ärijuhtimine, ettevõtte suurusest sõltumata, sisaldab otsuste langetamist ja järelevalvet. Head juhti iseloomustatakse tavaliselt kui head otsustajat. Kõik otsused, mille juht langetab, ei tarvitse olla meelepärased, kuid mida rohkem tehakse teadlikke otsuseid, seda tõenäolisemad on positiivsed tulemused. 

Kuidas aga teha häid otsuseid ning mille järgi ära tunda, et mõju on selline, mida ootasime? 

Otsustamist võib kirjeldada kui pidevalt jätkuvat protsessi. See algab jälgimisest. Võtmeparameetrite mõõtmise ja varasemate näitajatega võrdlemise abil on võimalik hõlpsamalt tuvastada probleemkohti. 

Kui probleem on tuvastatud, tuleb hakata hindama erinevaid võimalikke lahendusi. Selleks tuleb hinnata iga lahenduse mõjusid ning kõrvutada neid isiklike eesmärkidega. Valikuvariandid võivad olla teada (näiteks, kas kasutada ravimeid või mitte), kuid otsustamine ei tarvitse olla nii lihtne (näiteks söötmisstrateegiaga valimine). Pärast valikute tegemist ja rakendamist tuleb nende mõju jälgida ja kontrollida, et püstitatud eesmärkide saavutamine oleks tagatud. Kui eesmärke ei saavutata, tuleb kogu protsess uuesti läbi käia, kuni lõpptulemus on rahuldav.

Tutvu brošüüriga

Efficient dairy herd management

Vajuta pildile ingliskeelse brošüüri vaatamiseks


Soovid veel infot?

www.milkproduction.com
DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.