Lüpsmise 12 kuldset reeglit

1. Jälgige
regulaarselt udara tervist

2. Lüpsijärjekord

3. Tehke eellüps

4. Puhastage nisad ja nisaotsad

Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 1. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 2. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 4. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 3. samm

- Kontrollige regulaarselt 
udarate tervist
ja piima kvaliteeti, 
teavet, mida saate
meiereist,
ametlikest laboritest ja veterinaarkliinikutest, samuti laudas DeLavali rakuloenduriga (DCC) testimisel
või California mastiiditestiga (CMT) tehtud analüüse.

- Töötage igale lehmale ja kogu karjale
välja kontrollnäitajad, mille alusel
muutusi jälgida.

- Olenemata pidamisviisist või karja suurusest lüpske kõigepealt esmapoeginud mullikad, järgmisena äsja poeginud lehmad ning seejärel ülejäänud loomad.

- Viimasena lüpske haiged lehmad ning seejärel peske ja desinfitseerige lüpsisüsteem.

- Lüpske 2–3            juga eellüpsinõusse ning kontrollige piima. Kasutage eellüpsinõud  nii laudas kui lüpsiplatsil. Enne järgmise lehmade grupi tulekut lüpsiplatsile peske lüpsiplatsi põrand puhtaks.

- Eellüps on hea viis piima sõõrdumise algatamiseks. Eellüps võimaldab avastada ebakvaliteetset piima ja vältida sellise piima sattumist jahutisse.

 - Udarapõletiku vältimiseks ja puhta ning bakterivaba piima lüpsmiseks peavad nisad lüpsiseadme kinnitamisel olema puhtad ja kuivad. Kõik nisad ja eriti nisatipud tuleb selleks sobiva ainega puhastada. Kuivage nisad paberi või riidest lapiga ja kasutage iga lehma jaoks uut puhast lappi. Riidest udaralapid tuleb enne järgmist kasutamist korralikult pesta ja kuivatada.

NB! Alustage nisade ettevalmistust alati eellüpsist ja alles seejärel jätkake nisade ja udara puhastamisega. Alustades kohe puhastamisest, võite nisajuhas olevad mikroobid kõrgemale udarasse suruda. 

Lüpsi ajal

5. Kontrollige lüpsisüsteemi


6. Kinnitage lüpsiriist õigel ajal

7. Vältige tühilüpsi 

8. Eemaldage lüpsiriist õigesti

Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 5. samm
 Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 6. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 7. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 12. samm

- Jälgige, et lüpsiseadmel oleks nõutud vaakumitase ja pulsatsioon ning laske see DeLavali nõuete kohaselt seadistada. 

- Kontrollige vaakumi taset iga lüpsi eel.

 

- Lüpsiseade tuleb lehmale kinnitada 60 kuni 90 sekundi jooksul pärast nisade ettevalmistust. 

- Vältige õhu sissepääsu lüpsiseadmesse selle kinnitamise ajal. 

- Korrigeerige lüpsimasina asendit, nii et voolikud ripuksid nii tagant kui küljelt vaadates otse alla ega oleks keerdus.

 

- Tühilüpsi peetakse nisatippude hüperkeratoosi peamiseks põhjuseks. Lüpsiseade tuleb kohe ära võtta, kui piimavool udarast on lakanud. Käsitsi eemaldamisel määrake see vaatlusega; automaatse äravõtu korral määratakse piima vooluhulk andurite abil ja piimavoolu vähenedes toimub lüpsiseadme automaatne eemaldamine. Vooluhulga järgi juhitav lüpsisüsteem annab märku, kui piimavool on vähenenud.

- Kui lüps on lõppenud, võib lüpsiseadme vaakumi käsitsi välja lülitada, või toimub see automaatselt. Enne lüpsiseadme eemaldamist tuleb oodata, kuni vaakum on kadunud. Nisasid EI TOHI venitada ega lüpsiseadet allapoole tõmmata, sest see võib põhjustada õhu sisenemise hülsi otsakusse, mille tagajärjena on täheldatud udarapõletikku nakatumist.

 

 

Pärast lüpsi

9. Desinfitseerige nisad pärast igat lüpsi


10. Puhastage lüpsiseadmed kohe pärast lüpsmist

11. Jahutage piima nõuetekohaselt

12. Jälgige regulaarselt piima kvaliteedi, lüpsiseadmete ja lüpsijõudluse andmeid

nisa puhastamine
 Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 10. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 11. samm  Lüpsmise 12 kuldset reeglit, 12. samm

- Desinfitseerige kõik nisad tunnustatud lüpsijärgse desovahendiga kohe pärast lüpsiseadme eemaldamist. See on kõige tõhusam meetod nakkusliku udarapõletiku tekitajate edasikandmise vältimiseks lehmalt lehmale.

 

- Puhastage lüpsisüsteemi välispinnad. 

- Pärast iga lüpsi loputage ja peske kõik süsteemi osad käsitsi või automaatselt, kasutades ettenähtud vahendeid õigel temperatuuril. Laske süsteemil kuivaks nõrguda. 

- Vajadusel desinfitseerige lüpsisüsteem enne järgmist lüpsi, kasutades nõuetekohaselt lahjendatud desovahendit.

- Kontrollige jahutustemperatuuri ja veenduge, et lüpsi ajal ja pärast lüpsi saavutatakse ettenähtud temperatuur. 

- Nõuetekohane jahutustemperatuur aeglustab oluliselt või peatab enamiku bakterite kasvu.

 

 

- Jälgige ja analüüsige regulaarselt kõiki lüpsikoha keskusest edastatud lüpsi- ja jõudlusandmeid ning võrrelge neid varasematega.

- Vahetage nisakumme ja muid kummist osi vastavalt tootja soovitustele. Kummist osadesse tekivad vananemisel praod ja need muutuvad poorseks. Vananenud nisakummidega lüpstes väheneb väljalüps, need ei ole hügieenilised ja võivad muutuda bakterite kogunemise paigaks. Antud probleemid võivad pikendada lüpsiaega ja tõsta bakterite arvu. 

- Laske kogu lüpsisüsteemi vastavalt DeLavali soovitustele regulaarselt hooldada. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.