Lüpsmine

Tõhusa lüpsmise juhend sisaldab põhiteavet ja kirjeldusi piima eraldamise kohta ning on mõeldud DeLavali töötajatele üle maailma. DeLavali tooted on loodud füsioloogiliste, bioloogiliste ja käitumisalaste põhimõtete, mida siin kajastatakse, põhjal. Meie filosoofia on töötada kooskõlas looduse, keskkonna ja elu loomulike protsessidega, looduse kõige täiuslikuma toiduaine – piima – hankimise nimel.

Juhendit on soovitav kasutada ka laiemalt kogu piimandusvaldkonnas. DeLavali piirkondlikud esindused avaldavad selle juhendi ka muudes maailma keeltes. DeLaval on piimatootmist käsitlevate kursuste ja õppeasutuste tarbeks koostanud palju värvikaid ja kasulikke illustratsioone, mida saab DeLavali esindustest küsida.

Tõhusa lüpsmise juhendi koostas dr Kerstin Svennersten-Sjaunja koostöös Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli, DeLavali ja Karolinska Instituudiga. Dr Svennersten-Sjaunja keskendub oma uurimistöödes piimaeritusele. Ühtki korralikku publikatsiooni ei avaldata ilma tunnustuseta selle kaasautoritele. Juhendi ilmumisele andsid erilise omapoolse panuse dr Hans Wiktorsson, dr Lennart Nelson, hr Kjell Smidner, hr Lennart Söderman, dr Ole Lind ja hr Benny Örnerfors.

Lisaks soovime eriti tänada hr Gunnar Borgströmi, kelle illustratsioonid juhendi teksti nii loominguliselt elavaks muudavad. 

Tutvu brošüüriga

Efficient milking

Vajuta pildile ingliskeelse brošüüri vaatamiseks


DeLavali tipplüpsimasin - VMS

Soovid veel infot?

www.milkproduction.com
DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.