Loomade märguanded

Millega lehmad märku annavad? Lehmad annavad pidevalt märku oma heaolust ja tervisest. Oma käitumise, hoiaku, kehakeele ja seisundiga. Nende märkide järgi toimides võite farmi majandustulemusi parandada. Jälgige loomi tähelepanelikult, otsige põhjusi ja toimige vastavalt märkidele, et tõsta oma lehmade heaolu ja oma piimatootmisettevõtte kasumlikkust. Õppige jälgima ja hindama märke ning leidma lahendusi.

Temperatuur

Lehma kehatemperatuur peaks olema 38 kuni 39 °C. Külmad kõrvad võivad viidata piimapalavikule või vereringehäiretele.

Jalad

Kulumine või koorumine sõrgadel on sagedasti tingitud probleemidest allapanuga või asemekattega, valesti reguleeritud latripiiretest ja/või sõranakkusest.

Mäletsemine

Lehm peab mäletsema seitse kuni kümme tundi päevas ning iga söödasuutäit 40 kuni 70 korda. Lühem mäletsemisaeg annab märku puudulikust ratsioonist.

Vats

Vats peab olema söödaga täitunud. Vasak maokülg peab olema pungil. Kui rusikaga lehma vatsa surute, peate viie minuti vältel tundma 10 kuni 12 tugevat kontraktsiooni.

Ergas

Terve lehm on ergas ja tugev, läikiva karva ja täis kõhuga.

Kael

Paisunud kael viitab tavaliselt liiga madalale söödalavapiirdele või valesti reguleeritud latri turjapiirdele.

Sõrad

Terve lehm seisab süües sirgelt ja püsib paigal. Tammumine, lonkamine või loid sammumine annab märku sõrgade halvast olukorrast, kehvast söödaratsioonist, sobimatust põrandast või puudulikust sõrahooldusest.

Udar

Udara tervise hindamiseks vaadake pärast lüpsi tähelepanelikult nisasid. Terved nisad on elastsed ja loomuliku värvitooniga. Halba udaratervist võib põhjustada kehv hügieen, sobimatud lüpsiseadmed või sobimatu söödaratsioon.

Sõnnik

Sõnnik ei või olla liiga paks või liiga vedel ning selles ei tohi kunagi olla läbiseedimata toiduosakesi.

Hingamine

Lehm hingab tavaliselt 10 kuni 30 korda minutis. Hingamise kiirenemine viitab stressile, valule ning palavikule.

Allikas: Hulsen, Jan, Cow Signals, VetVice.

DeLaval comfort triangle

Cow comfort

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.