Loomade heaolu

Loomade heaolust rääkides tuleb kuulata ja püüda mõista arvukalt selleteemalisi arvamusi. Mida loomade heaolu tegelikult tähendab? Kuidas seda hinnata? Veelgi olulisem on aga: kuidas see võiks kasumlikku piimatootmist soodustada? 

Uurijad ja praktikud on viimasel ajal hakanud rõhutama piimakarjale ja noorloomadele mugavate tingimuste loomise olulisust. Tähelepanekud ja kogemused näitavad, et mugavates tingimustes elavad lehmad toodavad rohkem piima ning elavad ka üldiselt tervemalt ja kauem.

Lehmad ei oska selgitada, mis neile mugav tundub

Meie võime aga jälgida ja mõõta lehmade aktiivsust, käitumist ja keskkonda, ning võrrelda tehtud tähelepanekuid nende lehmadega, kes end hästi tunnevad. 

Lehmadel peab olema piisavalt kvaliteetset toitu ja vett, värsket õhku, pehme ja puhas küljealune ning stabiilne toetuspind. See ongi lehmade mugavus! Lehmad peavad käituma loomulikult ning seisma ja lamama ilma pingutuseta. Kas teie farmis on see nii? Udarapõletik, valutavad jalad, hõõrdunud kael ning hõõrdunud või paistes põlveõndlad annavad märku probleemidest  lehma heaoluga. 

Loomade heaolu efektiivse saavutamise juhend sisaldab olulist infot lehmade mugavuse kohta nende käitumise ja vajaduste põhjal. Loomade heaolu ei ole toode või vahend, vaid olukord farmi sees ja selle ümber, 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. Seda mõjutab aastaaegade vaheldumine.

Loomade heaolu tuleb ennekõike hinnata ja juhtida teadmistepõhiselt. Lugege palun seda juhendit ja uurige järgi, kuidas loomade heaolu võib mõjutada teie farmi tootlikkust. Rääkige DeLavali kontaktisikuga oma mõtetest, et saaksite üheskoos piimafarminduse kasumlikuks ja mugavaks muuta.

Tutvu brošüüriga

Cow comfort

Vajuta pildile brošüüri vaatamiseks


Soovid veel infot?

www.milkproduction.com
DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.