Korrashoid

Puhastamine on vajalik piimajääkide kõrvaldamiseks lüpsiseadmete kõigilt piimaga kokku puutuvatelt pindadelt. Puuduliku pesu tagajärjeks on piima kvaliteedi langus ning see mõjutab negatiivselt iga järgneva lüpsi ajal süsteemi läbivat piima. Kvaliteetse piima tootmiseks tuleb saastumist vältida.

Piimatootmine on igavene protsess ning selline peab olema ka kvaliteet. Soovime piimatootjatele jagada asjakohast teavet, mis võimaldab neil oma lüpsivahendeid õigesti ära kasutada ning tarbijatele tippkvaliteediga piima pakkuda.

Piim on üks olulisimaid loompäritoluga tooteid, mida inimene tarbib. Piimatootjatelt oodatakse kvaliteetset piima, mille koostis vastab klientide nõudmistele. 

Nende nõudmiste täitmiseks peame keskenduma teatud valdkondadele, näiteks pesu, mis on elutähtis igas piimafarmis maksimaalse kvaliteeditaseme ning kasumitootlikkuse saavutamiseks.

Tutvu brošüüriga

Efficient cleaning

Vajuta pildile ingliskeelse brošüüri nägemiseks


Soovid veel infot?

www.milkproduction.com

DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.