Jahutus

Tõhusa piimajahutuse juhend sisaldab esmast ülevaadet sellel keerukal teemal. Delavali tooted on loodud füsioloogiliste, bioloogiliste ja käitumisalaste põhimõtete, mida siin kajastatakse, põhjal.

Meie filosoofia on töötada kooskõlas looduse, keskkonna ja elu loomulike protsessidega looduse kõige täiuslikuma toiduaine – piima – optimaalse kogumise ja jahedana säilitamise nimel.

Soovime eriliselt tänada järgimisi isikuid osutatud abi eest
(tähestiku järjekorras):

hr S. Y. Jansen Friesland, Dairy Foodsi direktor, tooraine transport 

hr A. P. M. Rombouts, Campina Melk Unie, Union, transpordi- ja kvaliteedijuht 

hr P. Schriemer, Viro Food energiainsener 

hr G. Wever, Wever Architects insener

Tutvu brošüüriga

Efficient cooling

Vajuta pildile ingliskeelse brošüüri vaatamiseks


Soovid veel infot?

www.milkproduction.com
DeLaval toetab

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.