Smart Farming

Nüüd on aeg panna alus oma piimatootmise tulevikule

DeLavali Smart Farming (arukas piimatootmine) on kontseptsioon, mille eesmärk on varustada piimatootjad otsustamise abivahendite ja automaatikaga ning koondada ühtseks tervikuks tooted, teenused ja teadmised, mis toetavad piima kvaliteedi tagamist, karjakasvatust, tootlikkust ja kasumlikkust.

Smart Farming – see on innovatsioon. See tähistab innovaatilisi ja äärmiselt integreeritud otsustusvahendeid ja automaatikat, mis toetavad farmi majandamist.

Ressursside efektiivne kasutamine farmis peab tagama ühest küljest kasumi kasvu, aga ka piimatoodangu suurenemise ning parema kulude kontrolli. Seega ka farmi tulususe, mis on üks jätkusuutliku piimatootmise (SDF) alustaladest.

Lüpsihaldusest kogu majandi halduseni

Mõistame, et kogu maailma piimatootjad seisavad silmitsi väljakutsega, kuidas juba tänasest farmi suurusest ja tootmise efektiivsusest sõltuvalt ka tulevikus majanduslikult edukas olla.

Teie homne edukus piimatootjana sõltub laudaseadmete automaatika ja infotehnoloogia rakendamise õnnestumisest farmi integreeritud tootlikkuse ja kasumi teenimisele allutamise süsteemi, mis hõlmab enamat kui vaid lüpsi, loomisel.

Innovaatiliste lahenduste valik

DeLavali tootevalikus on juba praegu suur valik innovaatilisi automaatikalahendusi, mis annavad teie piimafarmile uue hingamise. Meie lahendused aitavad farmeritel oma aega optimaalselt ära kasutada.

Meie aruka piimatootmise eesmärk on viia piimatootjateni olemasolevad innovaatilised ideed ja tehnoloogiad, mis juba praegu aitavad panna aluse tootlikumale, säästlikumale ja kasumlikumale tulevikule.

DeLaval suudab ainsana pakkuda farmi kui terviku kasumlikkusele suunatud lahendusi kõigis seitsmes aruka piimatootmise valdkonnas: karja tundmine, õige söötmine, mõistlik lüps, piima kvaliteedi tagamine, loomade eest hoolitsemine, farmi muutmine sobivaks nii loomadele kui töötajatele ning tehnika hooldamine.

Smart Farmingu 7  põhivaldkonda

 

Leia lähim DeLavali esindaja

Otsi Eesti müügi- ja hooldusmehi siit

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.