Söötmine

Loomade õigesti söötmine mõjutab suuresti piimatoodangut

Loomade söötmine on piimatootmise suurim kuluartikkel. Investeeringud söötmise optimeerimisse võivad seega anda hea tulemuse – parandada lehmade reproduktiivsust ja tervislikku seisundit ning vähendada mõju keskkonnale.
DeLaval pakub tooteid ja lahendusi, mis tõstavad söötmise tõhusust ja loomade tootlikkust, olenemata kasutatavast söötmisstrateegiast või laudalahendusest.

Sööda kvaliteeti saab parandada õigete söödalisandite kasutamise teel. DeLaval pakub mitmesuguseid lisandeid silo kvaliteedi parandamiseks.

Lugege täiendavat infot söötmissüsteemide ja -toodete kohta vasakul oleva navigatsiooniveeru kaudu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.