Sõnnikueemaldamine

Sõnnikueemaldamine lüpsilaudast

Tõhus sõnnikukäitlus toetab paremat lüpsihügieeni ja kariloomade heaolu. Ühtlasi parandab see lauda sisekliimat, vähendades ammooniumitaset ja lämmastikugaaside sisaldust laudaõhus. Õigesti projekteeritud ja kasutatav sõnnikukäitluse süsteem aitab säilitada sõnnikus sisalduvaid väetusaineid. Süsteem vähendab jäätmete lekkimist jõgedesse, järvedesse ja põhjavette.

DeLaval on üks suuremaid sõnnikukäitlusseadmete tarnijaid maailmas. Meie tugevad õõtslatt-skreperid, pressid, pumbad ja skreeperid aitavad töökindlalt ja efektiivselt tahket ja vedelsõnnikut käidelda.

Sõnniku omadused sõltuvad peetavast loomaliigist, söötmise intensiivsusest, söödast, vee kasutamisest, allapanust, allapanu hulgast jms.

Lugege täiendavat infot sõnniku- ja reoveesüsteemide ning -toodete kohta vasakul oleva navigatsiooniveeru kaudu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.