Lüpsmine

DeLaval toodab ja müüb erinevaid lüpsilahendusi, mille eesmärgiks on tagada kvaliteetne piim ja laitmatu lüpsihügieen, parandada udara tervist, vähendada tööjõukulusid, tulla toime muude nõudmistega ja võimaldada tulevikus laienemist.

Olenemata sellest, kas soovite vähema ajaga rohkem lehmi lüpsta või keskenduda pigem kasutusohutusele ja mugavusele, leiate DeLavalist just teile sobiva lüpsiplatsilahenduse ja seadmed.

15-20 aasta vanused lüpsiseadmed ei vasta enam tänapäevastele vajadustele, lehmade liikumise standarditele, loomade suurusele ega lüpsinõudlusele. Ajast ja arust lüpsiseadmed tekitavad probleeme piima kvaliteedi ja udara tervisega. Lüpsiseadmed on töös 1500 kuni 2000 tundi aastas ja vananenud seadmepargiga ei saavuta te nii häid tulemusi kui võiksite.

Tänapäevane ja tõhus lüpsiplats suurendab teie tulu, aidates toota kõrge kvaliteediga piima. DeLavali tooted vastavad piima kvaliteedile esitatavatele nõudmistele. Pakume teile kõige uuenduslikumaid piimamõõtureid, piimaindikaatoreid, lüpsiriistu, nisakumme, voolikuid, vaakumseadmeid, automaatikat, lüpsiplatse, eraldusväravaid, filtreid, voolikuid, kogureid ja palju muud.

Leia sobivad lüpsilahendused ja -tooted lehekülje vasakul ääres asuvast menüüst. 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.