Lauda- ja töökeskkond

Tänapäevale lehmalaut

Hea laudakeskkond on vajalik lehmadele optimaalse mugavuse, tervisliku seisundi ja tootlikkuse tagamiseks ning toodetud piima kvaliteedi kaitsmiseks. Eriti tähtis on see latritega laudas ning teatud tüüpi vabapidamislautades, kus lehmi hoitakse ainult või enamasti siseruumis.

Hea laudakeskkond tähendab piisavat ventilatsiooni, valgustust ja kahjuritõrjet.

Lauda sisekliimat on lihtne reguleerida DeLavali õhu sisselaskeavade, ventilaatorite, juhtimisplokkide ja bio-ohutuse toodetega. Üheskoos varustavad need teie loomi värske õhuga, mida loomad vajavad heaks terviseks ja tootlikkuseks.

Lugege täiendavat infot laudakeskkonna süsteemide ja  toodete  kohta vasakul oleva navigatsiooniveeru kaudu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.